Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası Kime Hükmedilir?

Medeni Kanun’un 169. maddesinde “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır” hükmü yer almaktadır. Tedbir nafakası ise bu maddenin bir sonucu olarak eşin ve çocukların hayatını ikame ettirebilmeleri için diğer eşin dava sırasında veyahut ayrılık sırasında yaptığı parasal katkıdır.

BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA TEDBİR NAFAKASI

Boşanma veya ayrılık davası açıldığı zaman ayrı yaşamakta olan eşlerden biri kendi maddi imkanlarıyla bakım ve geçimini sağlayamıyorsa, imkanları elveren eşin bu eşin bakım ve geçimine katkıda bulunması gerekmektedir.

Boşanma davası devam ederken tedbir nafakası talep edilmese dahi hakim tarafından gerekli görüldüğü takdirde ödenmesine karar verilebilir. Hakim tedbir nafakasına hükmederken tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını inceler ve buna göre bir nafaka miktarına hükmeder bu sebeple talep edilen nafaka miktarıyla bağlı değildir, talep edilen miktardan daha fazla veya daha az nafaka ödenmesine karar verebilir.

Tedbir Nafakasının Süresi

Tedbir nafakası geçici niteliktedir, boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar boşanma kararının kesinleştiği tarihte sona erer. Tedbir nafakası her ay peşin olarak ödenir.

Tedbir Nafakası Erkek Eş Lehine Hükmedilir mi?

Yeni Medeni Kanun’un kadın erkek eşitliğine dayanan düzenlemesinde bakım ve geçindirme yükümlülüğünün yalnıza kocaya değil her iki eşe de ait olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple de tedbir nafakası yalnızca kadın eşe tanınmış bir hak olmayıp, şartları oluşması halinde erkek eş tarafından da talep edilebilmektedir.  Eşlerden birinin boşanma davası nedeniyle yaşam standartlarında olağan duruma göre eksilme varsa hakim bu eşe tedbir nafakası ödenmesine karar verebilir.

Kusurlu Eşe Tedbir Nafakası Verilir Mi?

Tedbir nafakasına hükmedilme noktasında kusurun bir önemi bulunmamaktadır. Boşanma açısından kusurlu olan eşe dahi tedbir nafakası ödenmesine karar verilebilmektedir. Çocukların ebeveynlerinden tedbir nafakası alabilmeleri için ise reşit olmamaları ve nafaka ödeyecek eşin yanında yaşamıyor olmaları gerekir.

EVLİLİK DEVAM EDERKEN TEDBİR NAFAKASI

TMK m. 197/2 “Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır. “ demektedir.

Kanun hükmüne göre herhangi bir boşanma ya da ayrılık talebi olmadan eşlerden birisinin ayrı yaşamada haklı olduğunu ispatlaması halinde ile tedbir nafakası talep edilebilecektir. Talep eden eş haklı sebebe dayanarak ortak konutu terk etmiş olabileceği gibi, (eşin uyuşturucu bağımlısı olması, şiddet uygulanması, aldatma, diğer eşten habersiz evin bir bölümünü kiraya verilmesi vs.) diğer eşin haklı bir sebep olmadan birlikte yaşama iradesi göstermemesi (aile konutunun terk edilmesi vs.) ayrı yaşamayı nafaka talep eden eş açısından haklı kılar. Nafaka talep eden eş ayrı yaşamada haklı olduğunu her türlü delil ile ispat edebilir.

Evlilik devam ederken talep edilecek tedbir nafakası eşlerden birisinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinde açılabilir.  Nafaka talep eden eşin yanında ergin olmayan çocukları da kalıyorsa bu çocuklar için de tedbir nafakası talep edebilir.

TMK m.200 “Koşullar değiştiğinde hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine kararında gerekli değişikliği yapar veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır.” şeklindeki düzenlemeyle koşulların değişmesi halinde tedbir nafakasının değiştirilebileceğini ifade etmektedir.

 1 Yorum

  • elif

    boşanma davam devam ediyor bana 300 tl çocuklara 200 tl nafaka veriyor eşim. davayı kaybedersen bütün nafakaları senden faiziyle geri alırım dedi. ödeyecek gücüm yok çalışmıyorum. geri ödemek zorunda kalır mıyım endişeliyim öyle olursa zor durumda kalırım

Yorumlar kapatılmıştır.

Call Now Button