İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İşe iade davaları
 • Hizmet tespiti davaları
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları
 • İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaları
 • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davaları
 • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları
 • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaları
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri
 • Yurt dışı hizmet borçlanması davaları,
 • Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan iptal ve tespit davaları
 • Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan idari para cezalarının iptali davaları,
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Sizin için en kaliteli hizmeti alabilmek ve faaliyetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizle iletişime geçin

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

aristo
Aristo
Filozof
Call Now Button