Veraset İlamı – Mirasçılık Belgesi Nedir? (2023 Güncel Detaylar)

Veraset ilamı ya da diğer adıyla mirasçılık belgesi mirasçıların tereke üzerindeki haklarının saptanması için gerekli olan evraktır. Veraset ilamı Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesinde “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Veraset ilamı, mirasbırakanın ölümünden sonra çıkarılır ve mirasçıların mirasçılık işlemlerini yapması için gereklidir. Veraset ilamında murisin mirasçılarının kim olduğu ve belirtilen mirasçıların miras payları yer alır. Veraset ilamı, murisin(mirasbırakanın) terekesi üzerinde mirasçıların tasarruf işlemi yapabilmesini sağlamaktadır. Mirasçılık belgesinde yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılar da gösterilmektedir ve atanmış mirasçıların da mirasçılıklarını ispat edip tasarrufta bulunabilmesi için veraset ilamı alması gerekmektedir.

VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) NE İŞE YARAR?

Mirasçılar murisin ölümüyle mirasçılık sıfatını kazanırlar. Mirasçılık sıfatını kazanabilmeleri için veraset ilamı çıkarmaları gerekmese de mirasçılık sıfatının ispatı için mirasçılık belgesi gerekmektedir. Veraset ilamı ile mirasçıların hangi oranda mirasçı oldukları belirlenir. Veraset ilamı ile mirasçıların mirasçılık sıfatı belgelenmiş olup murisin(mirasbırakanın) terekesi üzerinde mirasçıların tasarruf edebilmesini sağlar. Mirasçı, veraset ilamı ile tereke mallarının alacaklarını talep ve tahsil etme, terekede bulunan taşınmaz malları tapuya tescil ettirme yetkisine sahip olmaktadır.

VERASET İLAMINI KİMLER TALEP EDEBİLİR?

Murisin(mirasbırakanın) miras hukuku hükümleri ışığında yasal mirasçısı olan kişiler ve muris tarafından usulüne uygun olarak hazırlanmış olan vasiyetname veya miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarruf ile atanmış mirasçılar veraset ilamı(mirasçılık belgesi) almak için başvurabilir. Veraset ilamı tek bir mirasçı tarafından çıkarılırsa yeterli olur, tüm mirasçıların veraset ilamını ayrı ayrı almaları gerekmez. Tüm mirasçılar için tek bir mirasçılık belgesi yeterli olur.

Veraset ilamı çıkarılması için herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Veraset ilamı almaya yetkili kişiler her zaman mirasçılık belgelerini talep edebilirler.

VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) TALEP EDEBİLMEK İÇİN HANGİ KOŞULLAR GERÇEKLEŞMİŞ OLMALIDIR?

Veraset ilamı talep etmek için belirli koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu koşullar şöyle sıralanabilir;

 • Muris(mirasbırakan) yaşamını yitirmiş veya mahkeme tarafından gaipliğine hükmedilmiş olması gerekmektedir.
 • Talepte bulunan kişinin mirasçılık belgesi isteme hakkına sahip olması gerekmektedir.
 • Mirasçıların tamamının bilinmesi gerekmektedir.
 • Mirasçılık belgesine, TMK m.598/2 uyarınca itiraz edilmemiş olması gerekmektedir.

VERASET İLAMI TALEP EDEBİLMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİR?

Veraset ilamı çıkartmak için başvuru yapmadan önce tüm belgelerin hazırlanması sürecin hızlı işlemesi açısından önem taşımaktadır. Talepte bulunacak kişilerin başvuruda bulunmadan önce mutlaka hazır bulundurması gerekli belgeler sıralanmıştır:

 • Ölüm Belgesi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Veraset İlamı Talep Dilekçesi

veraset ilamı

VERASET İLAMI NEREDEN ALINIR?

 1. VERASET İLAMI(MİRASÇILIK BELGESİ) NOTERDEN ALINABİLİR.

Veraset ilamı noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alınmaktadır. Mirasçılık belgesini noterden almak, sulh hukuk mahkemesine nazaran daha hızlı işlemektedir. Ancak bazı durumlarda mirasçılık belgesi noterden alınamamaktadır. Noterden veraset ilamı alamayacağımız durumlar :

 • Nüfus kayıtlarında mirasbırakan(muris) ile mirasçı arasındaki soybağının tespit edilememesi hali gibi mirasçılık durumunun yeterli düzeyde tespit edilemediği haller
 • Mirasçılık belgesi talebinde bulunan kişinin yabancı olması
 • Mirasçılık belgesi düzenlenmesi için bilirkişi, tanık vb. deliller yardımıyla incelemeler yapılmasının gerektiği haller
 • Mirasbırakan ile mirasçıların birinin veya bir kısmının ölüm tehlikesi altında kaybolduğu veya birlikte vefat ettikleri gibi durumlarda kişilerin ölüm olayının zamanının tespit edilemediği haller

Bu durumlarda mirasçılar, veraset ilamını noterden alamadıkları için mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.

 1. VERASET İLAMI(MİRASÇILIK BELGESİ) SULH HUKUK MAHKEMELERİNDEN ALINABİLİR.

İkinci bir yol ise sulh hukuk mahkemelerinden talep etmektir. Mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinden ya da mirasçılardan birinin yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine hasımsız olarak dava açılması gerekmektedir. Mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemelerinden talep edilecekse hak kayıplarının önüne geçmek için mutlaka bir avukata danışmanızı öneririz.

 1. VERASET İLAMI(MİRASÇILIK BELGESİ), E-DEVLET SİSTEMİNDEN ALINABİLİR.

2018 yılından itibaren 1990 yılından sonra vefat eden kişilerin T.C. kimlik numarası ile girilerek mirasçılık belgesi alınabilmektedir.

VERASET İLAMI(MİRASÇILIK BELGESİ) NE ZAMANA KADAR GEÇERLİDİR?

Veraset ilamını mirasçıları ve mirasçıların miras paylarını gösterir resmi evrak olduğundan geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

VERASET İLAMI ÇIKARILMASI İÇİN SÜRE VAR MIDIR?

Veraset ilamı çıkarılması için herhangi bir yasal süre sınırlaması bulunmamaktadır. Veraset ilamı çıkarma yetkisi olan kişiler diledikleri zaman bu belgeyi alabilirler.

VERASET İLAMI(MİRASÇILIK BELGESİ) İPTALİ NASIL YAPILIR?

Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesinin 3. Fıkrasında“Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Veraset ilamının(mirasçılık belgesi) aksi her zaman ispat edilebileceğinden, düzenlenen belge gerçeği yansıtmıyorsa yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde iptal davası açılır. Veraset ilamının iptali davası çekişmeli yargıya tabidir ve davanın davalıları diğer mirasçılardır.

VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Veraset ilamı talep dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmakta olup dava dilekçesinin yanlış yazılması ve yanlış taleplerde bulunulması davanın tarafları için telafi edilemeyecek zararların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Her olay kendine özgü olup dava dilekçeleri somut olayın özelliğine göre yazılması gerektiğinden özellikle nüfus kayıtlarında karışıklık bulunması, mirasçılık belgesi talep edilen müteveffanın çok eski tarihte vefat etmiş olması hallerinde talep dilekçesinin dikkatlice hazırlanması ve hukuki sürecin dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Veraset ilamı dilekçesi hazırlanması aşamasında avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve daha çok bilgiye sahiplerdir. Dolayısıyla veraset ilamı dilekçesi hazırlanırken uzman avukatlardan hukuki destek sağlanarak hazırlanmasını tavsiye ederiz.Bir yanıt yazın

Call Now Button