Nişan Hediyelerinin İadesi

Nişan Hediyelerinin İadesi, Türk Medeni Kanunu’nun 122. maddesinde bu husus “Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.” şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Nişanlanma; Türk Medeni Kanunu’nun 118. ve 123. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, bir erkek ve bir kadının birbirleriyle evlenmek istedikleri konusunda karşılıklı irade açıklamasında bulunmaları anlamına gelir. Nişanlanma sözleşmesi şekle bağlı değildir, yazılı yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir.

Taraflar karşılıklı olarak evlenme yönünde irade açıklamasında bulunmakla nişanlanmış olurlar. Tarafların nişanlanma anındaki iradesi evlenmek yönünde olsa da nişanlanma bazen evlilik dışında bazı sebeplerle de son bulabilir. İşte bu durumda tarafların nişanlılık dolayısıyla, evleneceklerine inanarak birbirlerine verdikleri hediyelerin akıbetinin ne olacağı gündeme gelecektir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; kanunda da açıkça düzenlendiği üzere nişanın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde hediyelerin iadesi talep edilebilir. Burada tarafların nişanın sona ermesindeki kusurlarının bir önemi yoktur. Nişanın sona ermesinde kusurlu olan taraf da hediyelerin iadesini talep edebilecektir. Ancak iadesi talep edilen hediyelerin “alışılmışın dışında” hediyeler olması gerekmektedir. Yani kullanmakla eskiyen ve tüketilebilen hediyelerin iadesi istenemez. Örneğin; kıyafet, makyaj malzemesi, çiçek, çikolata gibi hediyelerin iadesi istenemez iken altın, para, cep telefonu gibi hediyeleri iadesi istenebilir. Yargıtay’a göre; nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyaları alışılmışın dışında hediye olduğundan iadesi talep edilebilir.

Nişanlılara verilen hediyelerin iadesini nişanlılar talep edebileceği gibi nişanlıların ana babaları ya da ana babaları gibi davranan kişiler de talep edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus iadesi talep edilen hediyelerin nişanlılara verilmiş olmasıdır, diğer kişilere nişan kapsamında verilen hediyelerin iadesi ancak sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talep edilebilecektir.

Nişan hediyelerinin iadesi nişanın sona ermesinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmelidir. Aksi halde zamanaşımına uğrayacaktır. Bu konuda alanında tecrübeli bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.Bir yanıt yazın

Call Now Button