Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası 2022

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası (Mülkiyet Tespiti) bir taşınmaz üzerinde bulunan bina vb. yapılar ile ağaç, bağ gibi dikili bitkileri ifade eder.

Muhtesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Hangi Hallerde Açılır?

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, ortaklığın giderilmesi davalarında ve kamulaştırma davalarında gündeme gelmektedir. Açılmış bulunan bir ortaklığın giderilmesi veya kamulaştırma davası yoksa muhtesatın aidiyeti tespiti davasının dinlenmesi mümkün değildir. İlgili davalarla alakalı detaylı bilgi için makalelerimize göz atabilirsiniz.

Ortaklığın giderilmesi ve kamulaştırma davası devam ederken taşınmaz üzerinde bulunan muhtesatların kim tarafından meydana getirildiği hususunda bir fikir birliği olmaması halinde muhtesat sahibinin muhtesat bedelini diğer hissedarlarla paylaşmamak için bu davayı açması gerekecektir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Kime Karşı Açılır?

Muhtesat iddiasında bulunan davacının, bu iddiasını açıkça kabul etmeyen tüm paydaşlara karşı bu davanın açılması gerekecektir. Burada önemli olan husus, muhtesat iddiasına karşı bir itirazda bulunmamakla birlikte bu iddiaya karşı sessiz kalan tapu maliklerine bu davanın yönetilmesi gereğidir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davasında Nerede Açılır?

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası muhtesatın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ nde açılmalıdır.

Muhtesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Harç ve Giderleri

Muhtesatın aidiyetinin tespiti davası nisbi harca tabi olup, harç ve vekâlet ücretleri muhtesatın değeri üzerinden hesaplanacaktır. Muhtesat değeri zemin bedeli hariç hesaplanacaktır.

Önalım (Şufa) Hakkı

Muhtesatın Aidiyetinin Tespiti Kararı

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası ile davacı, muhdesatın kendisi tarafından meydana getirildiğini veya muhdesatın kendisine ait olduğunu mahkeme kararı ile tespit eder.

Muhtesatın aidiyetinin tespitine ilişkin karar kesinleşmeden icraya konulamayacaktır.

Muhtesatın tespiti davasının açılmaması halinde muhtesatı meydana getiren, örneklemek gerekirse binayı yapan ağaçları diken paydaş tüm emek ve masrafına rağmen meydana getirdiği tüm muhtesat bedelini bu muhtesatların meydana getirilmesinde hiçbir katkısı olmayan diğer paydaşlarla paylaşmak zorunda kalacaktır. Bu nedenle muhtesat aidiyetinin tespiti davasının açılması için alanında uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.Bir yanıt yazın

Call Now Button