Mirasın Hükmen Reddi 2022

Mirasın Hükmen Reddi göre miras bırakanın vefatının ardından mirasın reddi 3 aylık yasal süre içerisinde yapılmalıdır. Mirasın reddi 3 ay içerisinde yapılmaması durumunda ise mirasçılar mirası kabul etmiş sayılırlar. Fakat mirasın borca batık olduğu anlaşılırsa mirasın hükmen reddi söz konusu olabilmektedir.

Mirasbırakanın ölümü anında “ödemeden aczi açıkça belli” veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Mirasın hükmen reddi koşulu miras bırakan kişi (muris) vefat ettiğinde bu kişinin borçlarının tüm alacak ve malvarlığından fazla olması gerekir. Diğer bir değişle miras bırakan kişinin ölüm tarihinde terekedeki pasiflerin aktiflerden fazla olması durumunda, borca batıklık söz konusu olacağından mirasın hükmen reddi ortaya çıkar. Murisin bıraktığı mirasın borca batık olduğunun resmen tespit edilmiş olması veya tespit edilebilir olması gerekir.

Mirasın borca batık olduğunun resmen tespiti ve ya tespit edilebilir olması, mirasın hükmen reddi için esas unsurdur. Bu tespit, ödemeden aciz vesikası veya iflas kararı alınarak yerine getirilebilir. Vefat eden kişinin bırakacağı mirastaki mal varlıklarının ve alacağın, borçları karşılamayacağı mirasçıları ve yakınları tarafından biliniyor olması durumunda da mirasın hükmen reddi talep edilebilmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Ne Zaman Talep Edilebilir?

Mirasın gerçek reddi davalarında zaman aşımı 3 ay ile sınırlandırılmışken, mirasın hükmen reddi davası terekenin borca batık olduğu durumlarda, süre sınırı olmaksızın istenildiği zaman açılabilir.

Mirasın Hükmen Reddi Davası Nasıl Açılır?

Mirasın hükmen reddi davası açacaklar için davanın açılabileceği görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Mirasın hükmen reddi için açılacak davalarda davanın tarafı, tereke alacaklısı (vefat eden kişinin alacaklısı) olduğundan, tereke alacaklısının ikamet adresinde bu dava açılabilir. Mirasın hükmen reddi ancak tereke alacaklısına karşı açılabilir.

Mirasın Hükmen reddine ilişkin açılacak davalarda yargılama süreci sürerken, tereke alacaklısının mirasçılardan alacağına yönelik açacağı diğer davalar olması durumunda, mirasın hükmen reddi davası bekletici mesele olacak ve sonuçlanması beklenecektir.

Mirasın hükmen reddine ilişkin karar alındıktan sonra, miras bırakan kişinin borçlarından dolayı, mirasçılara başvurulamaz.

Dikkat edilmesi gereken husus: Mirasın hükmen reddi talebinde bulunacak kişiler mirasın kabul edildiğine dair bir davranış sergilememelidirler. Yargıtay; miras için veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi, mirasbırakanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının mirasçıları tarafından ödenmesi gibi davranışları, mirasa sahip çıkıldığı ve mirasın kabul edildiği şeklinde yorumlamaktadır. Bu durumda mirasın hükmen reddi mümkün olmayacaktır.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca eş ve çocuklara bağlanan aylık terekeye dahil olmadığından mirasın reddine engel olmaz. Yani miras reddedilmiş olsa bile dul ve yetim aylığı alınabilir.

 

 Bir yanıt yazın

Call Now Button