Kira Borcunun Ödenmemesi Halinde Kiracının Tahliyesi

Kira Borcunun Ödenmemesi Halinde Kiracının Tahliyesi, kira ilişkisinde en çok karşılaşılan sorunlardan biri kiracının kira borcunu ödememesidir. Evini ya da işyerini kiraya vermiş bulunan mülk sahibi, kiracının kira borcunu ödememesi durumunda kiracıdan kira borcunu ödemesini ve gayrimenkulü tahliye etmesini isteyebilecektir. Tahliye için belirli prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir.

1 . Tahliye Talepli İcra Takibi

Kiraya veren mülk sahibinin tahliye için başvurabileceği yollardan biri ve görece daha hızlı olanı, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Buna göre; kiraya veren ödenmeyen kira bedelleri ile birlikte kiracının tahliyesine ilişkin olarak, haciz ve tahliye talepli icra takibi başlatmalıdır. Bu takiple kiracıya, ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine, borçluya 30 günlük ödeme süresi tanınır.

Borçlu, kendisine verilen süre içerisinde kiracı borcu ödemez veya 7 gün içerisinde borca itiraz etmez ise icra mahkemesinde tahliye davası açılır. 30 gün dolduktan sonra kiracının borcu yatırması, kiracıyı sadece hacizden kurtaracak olup, kiralanan yeri tahliye etmekten kurtarmaz.

Bu dava olumlu sonuçlanıp kesinleşince, kiraya veren, kiracısı aleyhine icra takibi başlattığı icra dairesindeki dosya ile icra memurları ile birlikte giderek kiracısını mülkünden tahliye ettirir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, takip talebine seçilen takip yolunu: “Haciz ve Tahliye” şeklinde yazılmaz ise kiracı aleyhine 30 günlük süre geçtikten sonra tahliye davası açamayacak olmanızdır. O yüzden icra takibi açılırken tahliye talebine de mutlaka yer verilmesi gerekir.

Kiracı 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz ederse, bununla icra takibi durur.  Bunun üzerine, takibe devam edilebilmesi için alacaklı kiraya verenin, İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılmasına ve gayrimenkulün tahliye edilmesine karar verilmesini istemesi gerekir.  Kiraya veren, itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içerisinde itirazın kaldırılmasını ve tahliyesini istemez ise bir daha aynı kira alacağından dolayı ilamsız tahliye takibi yoluna başvuramaz.

2 . Borçlar Kanunu Uyarınca Tahliye Davası

Kiralayanın izleyeceği diğer yol,  Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre kiracı, kira borcunu ödemez ise, kiraya veren kiracıya yazılı ihtarname göndererek (tercihen noter kanalıyla) 30 gün içinde ödemede bulunulması, ödenmez ise sözleşmenin feshedileceği ihtar eder. Bu süre içerisinde kiracı, kira borcunu ödemez ise sulh hukuk mahkemesinde tahliye talepli dava açılmalıdır.

Her iki tahliye seçeneğinde de, borçluya verilen 30 günlük ödeme süresi içerisinde borçlu borcunun tamamını öderse, artık bu yolla kiracının tahliyesi mümkün olmayacaktır. Ancak eğer şartları oluşursa iki haklı ihtar nedeniyle tahliye yolundan devam etmek mümkündür. Detaylı bilgi için iki haklı ihtar nedeniyle tahliye yazımızı inceleyebilirsiniz.Bir yanıt yazın

Call Now Button