İsim Soyisim Değişikliği

İsim Soyisim Değişikliği,

Medeni Kanunumuz, bazı özel durumlar ve koşullar dahilinde kişinin isim ve soyismin değiştirilmesine izin vermektedir. Gerekli şartların bulunması halinde kişiler isimlerini ve soyisimlerini yeni bir isim ve soyisim ile değiştirebilecek, kullandığı isme ekleme yapabilecek veya birden fazla ismi varsa çıkartma yapabilecektir.

İsim ve soyisim değiştirilmesi davası , isim ve soyisim düzeltilmesi davasından farklıdır. Değiştirme davasında kişi yepyeni bir isim veya soyismi alırken, düzeltme davasında var olan isim ve soyismi düzeltilmektedir. Örneğin ismi aslında “Ramazan” olan birinin nüfusta ismi hataen “Remezan” olarak yazılmışsa bu husus değiştirme değil düzeltme davasına konu olacaktır.

İsim ve soyisim değiştirme davasının kabulü için kişinin bu değişikliği talep etmede haklı sebebi bulunması gerekmektedir. Kişinin ismi veya soyismi;

  • Gülünç ve çirkin anlamlar içeren,
  • Telaffuzu ve yazımı zor olan,
  • Din değişikliği sonrası değiştirilmek istenen,
  • Soy ismin kullananın bulunduğu yörede veya ülkede kötü şöhretle tanınmış bir aile üyesi olduğu imajını doğuran,
  • Kişinin yabancı olduğu izlenimini uyandıran,
  • Kişisel ilişkilerde veya meslek ve sanatın icrasında yanlış anlamalar doğurabilecek,
  • Milli kültüre, örf ve adetlere uygun olmayan, anlamlar içeriyorsa değiştirme talebinde haklı sebep bulunduğu kabul edilebilir.

Ayrıca kişinin gerek sosyal, gerekse iş çevresinde kimlikte yazan isimden başkaca bir isimle tanınması, kimlikte yazan ismini sadece resmi işlemlerinde mecburiyet dolayısı ile kullanması durumunda da değişiklik talebi haklı görülebilir.

Evli kadınlar, evlilik devam ettiği sürece soyisim değiştirme davası açamazlar.

Kocanın soyisim değiştiğinde, evlilik birliği içerisindeki eşinin, küçük çocukların ve evlatlığın soyismi de değişecektir.

Bazı Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre; boşanma sonrasında velayetin anneye verilme durumunda anne çocuğa kendi soyismini verebilir. Uzun yıllardır kendisine bakmayan, manevi olarak hiçbir bağı bulunmayan babanın soyismini almak istemeyen birey soyismini değiştirebilir.

İsim Soyisim Değişikliği Davası Nerede Açılır

Dava, değişiklik talep eden kişinin yerleşim yerinin bulunduğu Asliye  Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır. Bu dava Nüfus Müdürlüğü’ ne karşı açılır. Davanın açılması herhangi bir süreye tabi değildir, her zaman açılabilir.

Kararın kesinleşmesi sonrasında verilen değişiklik hükmünün ilan edilmesi gerekir. Bu ilan mahkemenin takdirine göre ulusal veya yerel gazetede yapılabilir.

Soyisim değiştirilmesinden zarar gören kimse bunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde mahkemeye başvurarak değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

Mahkeme Kararı Olmaksızın İsim Soyisim Değişikliği

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı. Maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı. Buna göre şartları uyanlar 6 Aralık 2022 tarihine kadar başvuru yapılarak isim soyisim değişikliği yapabilecektir.1 Yorum

Bir yanıt yazın

Call Now Button