İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye, borçlar Kanunu uyarınca; kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Burada kira sözleşmesinde kira başlangıç tarihi olarak yazılmış tarihin önemi büyüktür. Çünkü bir kira yılı içerisinde 2 haklı ihtar şartları incelenirken, bir kira yılı kira sözleşmesinin başlangıç tarihine göre belirlenir.

Örneğin; kira sözleşmesinde yazılı kira başlangıç tarihi 01.05.2016 ise 01.05.2016 – 01.05.2017 tarihleri arası bir kira yılıdır. Bu tarih aralığında kiracı kira borcunu ödemekte gecikmeye düşmüş ve kendisine iki kez ihtarname gönderilmek zorunda kalınmışsa, kiracı tüm borcunu ödemiş olsa bile, kira yılı bitimi olan 01.05.2017 tarihinden itibaren bir ay içerisinde tekrar ihtarname göndermeye lüzum olmadan sulh hukuk mahkemesinde açılacak olan tahliye davası ile kiracının gayrimenkulden tahliyesi istenebilecektir.
Her iki ihtarın da ihtarname olarak gönderilmesi gerekmemekte, kiraya veren tarafından ödenmeyen kiralara ilişkin olarak yapılmış bir icra takibi var ise bu icra takibi haklı bir ihtar olarak kabul edilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus; bir kira yılı içerisinde başka başka aylara ait iki ihtar yapılmış olmasıdır. Aynı ay kirasının ödenmemesi nedeniyle iki ihtarname gönderilmesi durumunda tahliye davası açma hakkı doğmayacaktır. Bu nedenle ihtarlar da ödenmeyen kiraların hangi aylara ait olduğu açıkça be­lirtilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken diğer husus; İhtarlar muaccel hale gelmiş kira bedeli için gönderilmiş olmalıdır. Kira alacağının henüz ödeme günü gelmeden çekilen ihtarlar haklı sayılamaz.

İhtarnamede verilen süre içerisinde kira borcunun ödenmemesi halinde ikinci ihtara gerek kalmaksızın tahliye için Kira borcunun ödenmemesi halinde kiracının tahliyesi yazımızı okuyabilirsiniz.Bir yanıt yazın

Call Now Button