Elatmanın Önlenmesi Müdahalenin Meni

Elatmanın Önlenmesi Müdahalenin Meni, malikin mülkiyet hakkına yönelik olan ve halihazırda devam eden tecavüzün önlenmesi amacı ile açılır. İşbu davayı açacak kişinin mülkiyet hakkına ve yetkilerine sahip olması gerekir. Davanın yöneltileceği kişi yani davalı ise mülkiyet hakkına haksız ve hukuka aykırı olarak tecavüz eden kimsedir.

Mülkiyet, maddi varlığı olan şeyler üzerinde tam egemenlik sağlayan bir hak olarak tanımlanabilir. Hak sahibi; hukuk kuralları çerçevesinde o malı kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Mülkiyet hakkının verdiği bu yetkileri malikinin rızası olmadan bir başkası kullanamaz. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran ve kullanan kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, haksız elatmanın önlenmesini de dava yoluyla talep edebilir.

Elatmanın önlenmesi davasında davacı, davalının mülkiyet hakkına haksız müdahalede bulunduğunu, davalı ise haksız müdahalenin söz konusu olmadığını veyahut sona erdiğini ispatla mükelleftir.

Elatmanın önlenmesi davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi, yetkili mahkeme ise taşınmasın bulunduğu yer mahkemesidir. Yine dava herhangi bir zamanaşımı süresine tabi olmayıp haksız elatma devam ettiği süre boyunca açılabilir.

Taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının bu hakkın yasal kısıtlamalara aykırı kullanılması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski haline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. Zararın tazmini ecri misil davası ile talep edilebilmektedir. Bu konuda Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.Bir yanıt yazın

Call Now Button