Boşanma Davalarında Whatsapp Mesajlaşmaları

Boşanma Davalarında Whatsapp Mesajlaşmaları ve sosyal medya paylaşımları boşanma davalarında evliliğin bitmesine sebebiyet veren olayların ispatı davanın kazanılması için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle günümüz gelişen teknolojisi ve artan sosyal medya kullanımı karşısında birçok iddiayı Whatsapp konuşmaları, Facebook ve İnstagram paylaşımları, mesajlaşmalar gibi delillerle ispatlamak mümkündür. Ancak bu tarz delillerin mahkemede kullanılabilmesi için, bu delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması zorunludur.

Anayasa madde 38/6 :  “Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez”

HMK madde 189/2 : “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz”

Bu nedenle karşı tarafın haberi olmaksızın telefonunun karıştırılarak, mesajlaşmalarının kayda alınması ve benzeri durumlar özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamına geleceğinden boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağı gibi, delili sunan kişi açısından özel hayatın gizliliğini ihlal iddiasıyla ceza davası açılması tehlikesi de doğabilir.

Bu nedenle diğer eşin, şifrelerini kırılarak, telefonuna casus yazılımlar yerleştirilerek veya haberleşmesinin gizliliğini ihlal edilerek elde edilen kayıtlar delil olarak kullanılamaz. Ancak bu kayıtlar, ortak kullanılan bir bilgisayardan ya da konuşmayı yapan eşin açık rızası ile gerçekleşmişse delil olarak kullanılması mümkündür. Örneğin bir eşin, diğer eşe rızasıyla verdiği sosyal medya  uygulaması şifresinin kullanılmasıyla elde edilen veriler, hukuka uygun olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak burada şifrenin rıza ile verildiğini iddia eden eşin bu durumu mahkemede ispat etmesi önemli olacaktır.

Eşler Arasındaki Whatsapp Yazışmaları

Eşler arasındaki yazışmalar karşı tarafın izni olmaksızın ulaşılabilen ve iki tarafta da mevcut olan kayıtlar olduğundan özel hayatın gizliliğini ihlal anlamına gelmeden delil olarak kullanılabilecektir. Ancak belirtmek gerekir ki sunulan whatsapp konuşmalarının tarih ve hangi telefon numarası üzerinden yapıldığının açıkça görülmesi gerekmektedir. Tarih bilgisi olmayan ya da numara bilgisine yer vermeyen whatsapp konuşma kayıtları delil olarak kullanılamaz.

Aynı şekilde sosyal medyada herkese açık yapılan paylaşımların delil olarak kullanılmasında da hukuken hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Sosyal Medya Hesabının Sahte Olması

Delil olarak sunulan sosyal medya paylaşımı sonrasında karşı tarafın paylaşım yapılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğunu iddia etmesi halinde delili sunan taraf yapılan paylaşımlar ile sosyal medya hesaplarının eşine ait olduğunu ispat etme yükü altındadır. Ayrıca sosyal medya hesabının kendisine ait olmakla birlikte mesajları kendisinin atmadığı iddiası da sunulan delilli şüpheye düşürecektir.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Mesajların Delil Değeri

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar ve mesajlaşmalar hukuka uygun elde edilmiş olsalar da “takdiri delil” yahut “delil başlangıcı” niteliğindedir. Bu sebeple sunulan delillerin tanık anlatımlarıotel konaklama kayıtları, arama kayıtları, savcılık soruşturma dosyaları ve benzeri deliller ile desteklenmesi gerekir.

 “Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Davacı kadın tarafından davalı erkeğe ait olduğu ileri sürülen yazışmalar dosyaya sunulmuş, davalı erkek söz konusu hesaplarla bir ilgisinin olmadığını savunmuştur.

Hükme esas alınan elektronik ortamdan elde edilen yazışma içeriklerinin yer aldığı belgede yer alan yazışmaların davalı erkeğe aidiyetine dair, kadının iddiası dışında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Kim tarafından oluşturulduğu ve yazışmalarda geçen muhatapların kim olduğu belli olmayan, internet ortamı üzerinden yapılan görüşme kayıtları tek başına vakıaların ispatında dikkate alınamaz.” Yargıtay 2. HD, 2016/17151 E., 2018/5463 K., 24.04.2018 T.

Whatsapp, İnstagram ve Facebook Mesajlaşmaları Mahkeme Tarafından İstenebilir mi?

Söz konusu uygulamalar yabancı menşeili firmalar olup, hizmet sağlayıcı merkezi Amerika’da yer almaktadır. Bu nedenle mahkemenin şirket merkezine müzekkere yazarak yazışma ve paylaşım içeriklerinin gönderilmesini istemek mümkün değildir. Ancak taraflarca sunulan telefonlar üzerinden bilirkişi incelemesi yapılabilmektedir.Bir yanıt yazın

Call Now Button