10 Yılı Aşan Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi

10 Yılı Aşan Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce fesih bildiriminde bulunulmaz ise sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha uzamaktadır. Kiracı işbu süre koşuluna uymak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirme iradesi gösterebilir. Ancak kiralayana sözleşme süresinin bitimi gerekçesi ile sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanınmamıştır. Kiralayanın kiracıyı tahliyesi için tahliye sebeplerinin gerçekleşmiş olması gerekir. Bu sebepler; haklı sebepten iki ihtara dayalı kiracının tahliyesi, yeniden inşa amacıyla kiracının tahliyesi, ihtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesi, kirayı ödememe nedeniyle kiracının tahliyesi, tahliye taahhüdü nedeniyle kiracının tahliyesi, yeni malikin gereksinimi nedeniyle kiracının tahliyesi ve 10 yıllık uzama süresi dolan kiracının tahliyesidir.

Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre belirsiz süreli kira sözleşmesinin düzenlenmesinden itibaren 10 yıl geçmiş ise kiralayan açısından farklı bir düzenleme söz konusu olmaktadır.

İlgili kanun maddesi uyarınca; “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.”

Buna göre;

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sözleşme tarihinden itibaren on yıl geçmiş olması, belirli süreli kira sözleşmelerinde ise belirlenen sürenin sona ermesi ile sözleşmenin belirsiz süreli olarak on kez birer yıl süreyle uzamış olması halinde kiralayan bu hakkı kullanabilecektir.

Bahsedilen on yıllık uzama süresinin sona ermesinden 3 ay önce kiralayan tarafından yazılı fesih bildiriminde bulunulmuş olması veyahut 10 yılın geçmesi durumunda takip eden her 1 yıllın bitiminden 3 ay önce fesih bildiriminde bulunulmuş olması halinde kiracıların gerekçesiz olarak tahliyesi talep edilebilecektir.Bir yanıt yazın

Call Now Button